KD i EU-parlamentet

Vid EU-valet 2019 blev Sara Skyttedal och David Lega inröstade som EU-parlamentariker och representanter för Kristdemokraterna, och Sverige, i EU-parlamentet. Lite längre ned här på sidan hittar du båda deras Twitter-feeds, men först lite om KD och deras EU-politik.

Lite om KD:s EU-politik

Här finns en länk med översiktlig information kring KD:s EU-politik i sin helhet. Men nedan listar vi som ligger bakom KDbloggar.se några av de punkter av KD:s EU-politik vi tycker är intressanta.

EMU, Euron och Bankunionen

KD anser att det borde vara upp till det svenska folket genom en folkomröstning huruvida Sverige bör gå mot ett fullt EMU-medlemskap och införa Euro som valuta. Kristdemokraterna i sig motsätter sig ett inträde i EMU och därav införande av euron som valuta. När det kommer till EU:s Bankunion anser KD att vi bör fortsätta stå utanför den, men att frågan i fortsättningen bör bevakas noga. På Eurokurs.nu hittar du en superbra artikel som jämför hur alla svenska riksdagspartier ser på EMU, Euron och Sverige.

Genmodifierade grödor (GMO)

KD är generellt sett positiva till GMO (Genmodifierade grödor), men anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas. Dels har GMO öppnat för stora möjligheter när det kommer till fattighetsbekämpning, men det finns vissa risker gällande den biologiska mångfalden när det kommer till GMO.

Utbyte och handel med Israel

KD ser positivt på Israel och anser att det är viktigt att vi vårdar relationen med den enda utvecklade demokratin i mellanöstern, att EU måste fortsätta utbytet och utveckla handeln med Israel.

KD:s EU-parlamentariker

EU-parlamentariker Sara Skyttedal

EU-parlamentariker David Lega